ReadyPlanet.com
การจัดส่งสินค้า

การจัดส่งสินค้า

 

ทางบริษัทมี โปรโมชั่นจัดส่งฟรีทางไปรษณีย์ EMS เมื่อท่านสั่งซื้อสินค้า 700 บาท ขึ้นไปต่อการสั่งซื้อ 1 ครั้ง

  • สำหรับการสั่งซื้อสินค้าน้อยกว่า 700 บาท บริษัทขอเก็บค่าจัดส่งไปรษณีย์ EMS 70 บาท
  • การจัดส่งสินค้าทางไปรษีย์ EMS สำหรับในกรุงเทพฯและปริมณฑลใช้เวลาไม่เกิน 1-2 วันทำการ สำหรับต่างจังหวัดใช้เวลาไม่เกิน 3 วันทำการ

พิเศษ! ฟรีค่าจัดส่งไปรษณีย์เมื่อสั่งสินค้าตั้งแต่ 700 บาท ขึ้นไป

 

เงื่อนไขการจัดส่ง

  • บริษัทจะบรรจุสินค้าของท่านในกล่องไปรษีย์ที่ได้มาตรฐาน พร้อมกับแนบใบเสร็จรับเงินเพื่อให้ท่านสามารถตรวจสอบการสั่งซื้อได้
  • เวลาการจัดส่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับ สินค้าเกิดเสียหายขณะจัดส่ง หรือ เหตุการณ์ธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม เป็นต้น ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวสินค้าอาจค้างอยู่กับไปรษณีย์ หรือ อาจถูกตีกลับมายังทางบริษัทเพื่อความปลอดภัยของสินค้า ทางบริษัทจะแจ้งท่านเมื่อเกิดปัญหาในการจัดส่ง
  • ในกรณีที่ท่าน ไม่ได้รับสินค้าภายใน 7 วัน กรุณาติดต่อกลับมาที่เราที่เบอร์ 081-447-8492 เมื่อได้รับสินค้าแล้ว กรุณาตรวจสอบสินค้าทันทีหรือไม่เกิน 24 ชั่วโมง หากสินค้าที่ได้รับ ชำรุดหรือเสียหาย กรุณาแจ้งทางบริษัท

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด