ReadyPlanet.com
คู่มือนักประสาทวิทยาด้านโภชนาการเพื่อสุขภาพสมอง article

 

 
เกิดอะไรขึ้นกับสมองเมื่ออายุมากขึ้น?
 
สมองของคุณก็เหมือนกับอวัยวะอื่นๆในร่างกาย เมื่อเวลาผ่านไปมันจะสูญเสียความสามารถลดลงกระบวนการที่อยู่ภายใต้การชราภาพของสมองนั้นซับซ้อนและเกี่ยวข้องกับเสื่อมถอยของการทำงานหรือโครงสร้างของเนื้อเยื่อของสมองตลอดจนเปลี่ยนแปลงในระดับเซลล์ มีหลายปัจจัยหลักที่ช่วยเร่งให้เกิดสภาวะอ่อนล้าของไมโตคอนเดรียที่ลดลงของโครงสร้างสมอง แม้ว่าคุณจะมีสุขภาพแข็งแรง คุณก็จะสูญเสียปริมาตรสมองได้ถึง 20% เมื่อเวลาผ่านไป 
 
"แม้ว่าคุณจะมีสุขภาพแข็งแรง แต่ปริมาณสมองของคุณจะลดลงถึง 20% เมื่อเวลาผ่านไป" 
 
กระบวนการชราของสมองแสดงให้เห็นว่าประสิทธิภาพการรับรู้ลดลง แต่อาจเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงการรับรู้ทางประสาทสัมผัสและการประสานงานของการเคลื่อนไหวจากมุมมองในแต่ละวัน อาจหมายถึงตั้งแต่การจำไม่ได้ว่าคุณจอดรถที่ไหนไปจนถึงปัญหาร้ายแรง เช่น การจำชื่อคนในครอบครัวไม่ได้ ประสิทธิภาพการรับรู้ที่ลดลงรวมถึงความสามารถในการเรียนรู้ ความจำ ความสนใจรวมถึงความเร็วในการตัดสินใจที่ลดลง 
ในบางกรณี ความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเล็กน้อยจะดำเนินไปสู่โรคทางระบบประสาทที่ร้ายแรง เช่น โรคอัลไซเมอร์หรือโรคพาร์กินสัน น่าเศร้าที่อุบัติการณ์ของโรคทางระบบประสาทเหล่านี้เพิ่มขึ้นและมีแนวโน้มที่คุณจะรู้จักคนใกล้ตัวที่ได้รับผลกระทบนี้
 
"ข่าวดีก็คือมีหลายสิ่งที่คุณสามารถชะลอกระบวนการชราของสมอง เพื่อปกป้องสมองของคุณ
เมื่อคุณอายุมากขึ้นได้"
 
คุณเคยสงสัยไหมบางคนในวัย90ปีแล้วพวกเขายัง'เฉียบคม' ในขณะที่บางคนประสบปัญหาด้านความรู้ความเข้าใจที่เสื่อมถอยไปในช่วงเริ่มต้นของชีวิตเอง แม้ว่าจะมีปัจจัยทางพันธุกรรมที่เกี่ยวข้องอย่างไม่ต้องสงสัย ข่าวดีก็คือมีหลายสิ่งที่คุณทำได้เพื่อชะลอกระบวนการชราของสมอง เพื่อปกป้องสมองของคุณเมื่อคุณอายุมากขึ้น
 
ในบล็อกนี้เราเน้นที่แนวทางโภชนาการเพื่อการชะลอวัยของสมองดูแลสุขภาพโภชนาการเพื่อวิถีชีวิตที่กระฉับกระเฉงทั้งทางร่างกาย
และจิตใจก็เป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหาสมองเสื่อมเมื่อคุณอายุมากขึ้น (แน่นอนว่านี่คือสำหรับร่างกายคุณเอง!)
 
อาหารเสริมเพื่อสุขภาพสมองที่ดี
 
วิทยาศาสตร์บอกอะไรในแง่ของโภชนาการและความแก่ตัวของสมองอย่างแข็งแรง
กินผัก วิตามินบี เบอร์รี่ ปลา สัตว์ปีก ฟังดูมีเหตุผลใช่มั้ยน้ำตาลเป็นปัจจัยสำคัญที่พิสูจน์แล้วว่า ลดกินหวานจะช่วยให้สมองมีอายุมากขึ้น
 
MIND Diet คืออะไร??
 
อาหารบำรุงสมองทั้ง 3 สูตรนี้สามารถลดความเสี่ยงเป็นอัลไซเมอร์ได้ ผู้ที่ทานอาหารสูตร MIND Diet มีความเสี่ยงความจำเสื่อมลดลง 53% สมองที่อายุน้อยลงกว่า 7.5 ปี เทียบกับผู้ที่กินแบบ DASH Diet เสี่ยงความจำเสื่อมลดลง 39% เมื่อเทียบกับผู้ที่กินในแบบไม่เคร่งครัดก็ยังลดความเสี่ยงการเกิดอัลไซเมอร์ได้ถึง 35% เมื่อเทียบกับผู้ที่รับประทานอาหาร MIND Diet น้อยที่สุด
 
แต่ที่พิเศษกว่านั้นคือ ผู้ที่ทานสูตร Mediterranean Diet และ DASH Diet แบบไม่เคร่งครัด จะไม่ได้ประโยชน์ในด้านการลดความเสี่ยงของอัลไซเมอร์ แต่ผู้ที่ทานแบบ MIND Diet ถึงแม้จะทานแบบไม่เคร่งครัด ก็ยังลดความเสี่ยงการเกิดอัลไซเมอร์ลงถึง 35%

 


 


MIND Diet ต้องกินอย่างไร? 

สูตรอาหารแบบ MIND Diet นี้เน้นที่ผลไม้จำพวกเบอร์รี่เป็นหลัก โดยเฉพาะบลูเบอร์รี่กับสตรอเบอร์รี่ ส่วนประกอบหลักๆของ MIND Diet คือ 

MIND Diet อาหารลดเสี่ยงอัลไซเมอร์

อาหารบำรุงสมอง โรคอัลไซเมอร์ (Alzheimer’s disease) เป็นภาวะสมองเสื่อม (dementia syndrome) ที่รักษาได้ไม่หายขาดโรคหนึ่งที่พบได้บ่อยที่สุด เกิดจากความเสื่อมถอยของการทำงานหรือโครงสร้างของเนื้อเยื่อของสมอง และมักพบในผู้สูงอายุ เป็นความเสื่อมที่เกิดจากโปรตีนชนิดหนึ่งที่เรียกว่า “เบต้า-อะไมลอยด์ (beta-amyloid)” ชนิดไม่ละลายน้ำ ซึ่งเมื่อไปจับกับเซลล์สมองจะส่งผลให้เซลล์สมองเสื่อมและฝ่อลง รวมถึงทำให้การสื่อสารระหว่างเซลล์สมองเสียหายจากการลดลงของสารอะซีติลโคลีน (acetylcholine) ซึ่งเป็นสารสื่อประสาทที่ส่งผลโดยตรงกับความทรงจำ 

โรคอัลไซเมอร์

การสะสมของเบต้า-อะไมลอยด์ส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานของสมองค่อยๆ ลดลง เริ่มจากสมองส่วนฮิปโปแคมปัส (hippocampus) ที่มีบทบาทสำคัญในการจดจำข้อมูลใหม่ๆ เมื่อเซลล์สมองส่วนนี้ถูกทำลาย ผู้ป่วยจะเริ่มมีปัญหาเรื่องความจำโดยเฉพาะความจำระยะสั้น จากนั้นความเสียหายที่เกิดขึ้นจะแพร่กระจายไปสู่สมองส่วนอื่นๆ และส่งผลต่อการเรียนรู้ ความรู้สึกนึกคิด ภาษา และพฤติกรรม

อาหารบำรุงสมอง

MIND Diet คืออะไร??

MIND Diet (Mediterranean-DASH Intervention for Neurodegenerative Delay) เป็นแนวทางการรับประทานอาหารที่ดัดแปลงมาจากการผสมผสานการกินแบบเมดิเตอร์เรเนียน กับการกินอาหารแบบ DASH Diet ซึ่งอาหารทั้ง 2 แบบนี้มีจุดประสงค์เพื่อสุขภาพหัวใจและหลอดเลือด ซึ่ง MIND Diet ถือได้ว่าเป็นส่วนประกอบที่ “ดีที่สุด” หรือมีประสิทธิภาพมากที่สุดของอาหารเมดิเตอร์เรเนียนและ DASH Diet เลยทีเดียว

MIND Diet ลดความเสี่ยงอัลไซเมอร์ได้จริงหรือ ?

จากงานวิจัยทางการแพทย์ที่ตีพิมพ์ในวารสาร Alzheimer’s & Dementia: The Journal of the Alzheimer’s Association รวบรวมคนอายุระหว่าง 58-98 ปี จำนวน 923 คน ให้รับประทานสูตรอาหาร 3 แบบคือ Mediterranean Diet, DASH Diet และ MIND Diet ต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 4 ปีครึ่ง
 
พบว่า.. อาหารบำรุงสมอง ทั้ง 3 สูตรสามารถลดความเสี่ยงของอัลไซเมอร์ได้ ผู้ที่ทานอาหารสูตร Mediterranean Diet มีความเสี่ยงต่ออาการความจำเสื่อมลดลง 54% ผู้ที่ทาน DASH Diet มีความเสี่ยงลดลง 39% ส่วนผู้ที่ทานสูตร MIND Diet มีความเสี่ยงลดลง 53%
แต่ที่พิเศษกว่านั้นคือ ผู้ที่ทานสูตร Mediterranean Diet และ DASH Diet แบบไม่เคร่งครัด จะไม่ได้ประโยชน์ในด้านการลดความเสี่ยงของอัลไซเมอร์ แต่ผู้ที่ทานแบบ MIND Diet ถึงแม้จะทานแบบไม่เคร่งครัด ก็ยังลดความเสี่ยงการเกิดอัลไซเมอร์ลงถึง 35%

 อาหารบำรุงสมอง

MIND Diet ต้องกินอย่างไร??

สูตรอาหารแบบ MIND Diet นี้เน้นที่ผลไม้จำพวกเบอร์รี่เป็นหลัก โดยเฉพาะบลูเบอร์รี่กับสตรอเบอร์รี่ ส่วนประกอบหลักๆของ MIND Diet คือ

10 อาหารที่ควรกิน

  1. ผักใบเขียว เช่น ผักโขม ผักสลัด อย่างน้อย 6 หน่วยบริโภค/สัปดาห์
  2. ผักอื่น ๆ อย่างน้อย 1 หน่วยบริโภค/วัน
  3. ถั่วเปลือกแข็ง อย่างน้อย 5 หน่วยบริโภค/สัปดาห์
  4. ผลไม้ตระกูลเบอร์รี 2 หน่วยบริโภคขึ้นไป/สัปดาห์
  5. ถั่ว 3 หน่วยบริโภค/สัปดาห์
  6. โฮลเกรน 3 หน่วยบริโภคขึ้นไป/วัน
  7. ปลา หนึ่งหน่วยบริโภค/วัน
  8. ไก่หรือสัตว์ปีก 2 ครั้ง/สัปดาห์
  9. น้ำมันมะกอก ใช้เป็นน้ำมันทำอาหารแทนน้ำมันชนิดอื่น
  10. ไวน์ 1 แก้ว/วัน

 

โอเมก้า 3

การศึกษาอาหารของ MIND Diet พบว่าการบริโภคปลาซึ่งเป็นแหล่งอาหารหลักของกรดไขมันโอเมก้า 3 สามารถลดความเสี่ยงของภาวะสมองเสื่อมได้โดยเฉพาะ “DHA”ในกรดไขมันโอเมก้า 3 สำคัญต่อสุขภาพสมองมากที่สุด"
DHA เป็นกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนสายยาวที่มีมากที่สุดในสมองและลดลงมากในสมองของผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์ กรดไขมันโอเมก้า 3 ที่พบในปลานั้นมี EPAสูงที่แทบจะไม่มีอยู่ในสมองนั้นต้องการ
เพื่อสุขภาพดีคุณต้องการ DHA มากแค่ไหนเมื่อเข้าสู่สูงวัย ?
มีวิจัยที่แสดงให้เห็นว่า อาหารเสริมที่มี DHA100มก.-200มก.ต่อวัน หรือ อย่างน้อยกินปลาที่มีโอเมก้า 3 หนึ่งมื้อต่อสัปดาห์ 
มีผลวิเคราะห์ที่รวมผลการศึกษาจากคลินิก 21แห่งกับผู้เข้าร่วมมากกว่า180,000คนให้ทานโอเมก้า3ที่มี DHAเพิ่มขึ้น100 มก./วัน มีผลต่อความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะสมองเสื่อมลดลง 14% และความเสี่ยงต่อโรคอัลไซเมอร์ลดลง 37%
สิ่งสำคัญที่สุดคือคุณควรบริโภคปลาอย่างน้อยหนึ่งหน่วยบริโภคต่อสัปดาห์เพื่อให้สมองมีอายุมากขึ้น ร่วมกับเสริมอาหารโอเมก้า3 คุณภาพสูงเพื่อรับการสนับสนุนเพิ่มเติม 
 
ผลิตภัณฑ์ Omega-3 ของ Xtend-Life มี DHA 700 มก.ต่อหนึ่งหน่วยบริโภคและทำจากปลาโฮกิปลาพื้นเมืองและปลาทูน่าจากนิวซีแลนด์ มีแหล่งที่จับมาจากน่านน้ำบริสุทธิ์ของมหาสมุทรใต้นอกชายฝั่งนิวซีแลนด์ กรรมวิธีสกัดในระดับความบริสุทธิ์และเข้มข้นสูงสุดเพื่อให้แน่ใจว่าคงคุณภาพของ DHA ที่มีประสิทธิภาพสูง และ Omega3 /QH เพิ่มCoQ10ช่วยเพิ่มอัตราและประสิทธิภาพในการสร้างพลังงานให้กับเซลล์ ขณะเดียวกันก็ยังช่วยป้องกันไมโตคอนเดรียจากอนุมูลอิสระที่ร่างกายเราสามารถสร้าง CoQ10 ได้เอง 
 

เอกลักษณ์ผสมผสานคุณภาพสูงจากนิวซีแลนด์

น้ำมันปลาโฮกิและน้ำมันปลาทูน่าสกัดสดบริสุทธิ์

ให้ประโยชน์ทั้งร่างกายสำหรับทุกเพศทุกวัย มีDHAสูง

(700มก.ต่อหนึ่งหน่วยบริโภค)

ซื้อเลย

 

วิตามินบีและการศึกษา โครงการชื่อ “VITACOG”

ศึกษาโดยติดตามผู้สูงอายุปกติที่แข็งแรงดีอายุมากกว่า70ปีจำนวน168คนและแบ่งเป็นกลุ่มได้วิตามินBรวม B12และเสริมกรดโฟลิกและกลุ่มที่ได้ยาหลอกโดยไม่มีใครทราบว่าคนไหนได้วิตามินหรือได้ยาหลอกและทำการติดตามใน 2 ปี ทำการตรวจคอมพิวเตอร์สมองแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) อย่างละเอียดโดยวิเคราะห์ปริมาณของเนื้อสมอง

"อัตราการฝ่อของสมองสำหรับผู้ที่ได้รับอาหารเสริมวิตามินบีนั้นลดลง 30%" เทียบกับกลุ่มที่ได้ยาหลอก

และเนื่องจากการได้วิตามินจะทำให้ของเสียในเลือดที่ชื่อว่าสารโฮ–โมซิสเทอีน ต่ำลง เมื่อทำการวิเคราะห์ผลของการชะลอหรือป้องกันสมองฝ่อในกลุ่มที่มีปริมาณของเสียที่มากในเลือดจะพบว่าวิตามินยิ่งแสดงประโยชน์มากขึ้น โดยมีอัตราสมองฝ่อน้อยกว่ากลุ่มไม่ได้วิตามินถึง 53% เมื่อทดสอบประสิทธิภาพความเฉลียวฉลาด ในด้านต่างๆ ทั้งความจำ สมาธิและการปฏิบัติ ปรากฏผลพ้องกันกับปริมาตรสมองที่ฝ่อ กล่าวคือ กลุ่มที่ได้วิตามิน ความเฉลียวฉลาดไม่ได้ลดลง หลังจาก 2 ปีไปแล้ว ในขณะที่กลุ่มไม่ได้วิตามินเสริม สติปัญญาลดลงอย่างชัดเจน

ทั้งนี้ ความเสื่อมถดถอยของปัญญาไม่ได้ขึ้นกับอายุ เพศ ระดับการศึกษา หรือพันธุกรรม ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอัลไซเมอร์ และผลดีของวิตามินต่อสติปัญญาจะเห็นได้ชัดในกลุ่มที่มีสารพิษมากในเลือด โครงการ VITACOG ได้รายงานซ้ำยืนยันผลดีสนับสนุนสุขภาพสมองในวัยสูงอายุว่าคุณควรได้รับวิตามิน B เพียงพอ รวมถึงทานอาหารตามสูตร MIND Diet และทานอาหารเสริมที่มีวิตามิน B อย่างครบถ้วน

ผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม Total Balance ของ Xtend-Life เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมในการรับวิตามินบีรวมของคุณTotal Balance ประกอบด้วยวิตามิน Bรวมหลากหลายที่ออกฤทธิ์ทางชีวภาพเพื่อการบำรุงสมองอย่างดีที่สุด

ใครอยาก "มีสมองฉลาดเฉียบคม" บ้าง?

เราหวังว่าบล็อกนี้จะแสดงให้เห็นว่าโภชนาการที่เหมาะสมจะช่วยปกป้องสมองและชะลอกระบวนการชราของสมองได้ มีงานวิจัยมากมายเกี่ยวกับความสำคัญของกิจกรรมทางร่างกายและจิตใจสำหรับสุขภาพสมอง (แม้ว่าจะมีพื้นที่ไม่เพียงพอที่จะครอบคลุมทุกเรื่องในนี้)
ไม่เคยสายเกินไปที่จะเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตเพื่อสุขภาพสมองเริ่มจากการถามตัวเองว่าอยากเป็นคนที่ "มีสมองเฉียบคม" เมื่ออายุที่ 90ปี หรือไม่
 
และสำหรับพวกเราส่วนใหญ่ คำตอบคือ "ใช่!"
 
 
เร็วๆนี้! อาหารเสริมตัวใหม่ของ Xtend-Life เพื่อเพิ่มความรู้สึกที่เป็นอยู่ให้ดีขึ้น
เราอยากให้คุณเป็นคนแรกที่รู้!
เรากำลังเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อช่วยให้ผู้คนจัดการกับความทุกข์ทางจิตที่เกิดขึ้นทั่วโลกในระดับที่เพิ่มขึ้น เราค้นหาบทความทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับความก้าวหน้าล่าสุดในผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติเพื่อเพิ่มความรู้สึกเป็นอยู่ที่ดีและสงบ เราหวังว่าคุณจะรักผลิตภัณฑ์นี้มากเท่ากับที่เราทำ!
 

ส่วนผสมใหม่ที่คุณเคยได้ยิน หญ้าฝรั่น คุณรู้หรือไม่ว่าสารสกัดจากหญ้าฝรั่นช่วยเพิ่มเซโรโทนินในสมอง (สารที่มีผลต่ออารมณ์ความรู้สึกเพื่อป้องสภาวะผิดปกติทางจิต ช่วยให้นอนหลับดีขึ้นสารสื่อประสาทที่ 'มีความสุข') ในลักษณะเดียวกันกับยาซึมเศร้าทั่วไป

แม้ว่า Neuro-Natural Serenity เป็นผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยม แต่บางท่านบอกเราว่า"กินหลายเม็ดเกินไป" เป้าหมายของเราคือการสร้าง Neuro-Natural Serenity เวอร์ชันอัปเดตซึ่งง่ายต่อการรับประทาน (ลดจำนวนเม็ดลง!) และรวมส่วนผสมอับเดดจากการวิจัยซึ่งทั้งปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูง จับตาดูผลิตภัณฑ์ใหม่นี้ซึ่งจะเปิดตัวในช่วงคริสต์มาสกับเรา

 

 

References

 Zhang Y, Chen J, Qiu J, Li Y, Wang J, Jiao J. Intakes of fish and polyunsaturated fatty acids and mild-to-severe cognitive impairment risks: a dose-response meta-analysis of 21 cohort studies. Am J Clin Nutr 2016;103:330-40.

 Morris, C.M., Tangney, C.C., Wang, T., Sacks, F.M., Bennett, D.A., and Aggarwal, N.T. MIND Diet Associated with Reduced Incidence of Alzheimer’s Disease. Alzheimers Dement. 2015 September ; 11(9): 1007–1014.

 Morris, C.M., Tangney, C.C., Wang, T, Sacks, F.M., Barnes, L.L, Bennett, D.A., and Aggarwal, N.T. MIND diet slows cognitive decline with aging. Alzheimers Dement. 2015 September ; 11(9): 1015–1022.

 Smith, D.A, Smith, S.M., de Jager, C.A, Whitbread, P., Johnston, C., Agacinski, G., Oulhaj, A., Bradley, K.M., Jacoby, R., Refsum, H., Homocysteine-Lowering by B Vitamins Slows the Rate of Accelerated Brain Atrophy in Mild Cognitive Impairment: A Randomized Controlled Trial. PLoS ONE 1 September 2010, Volume 5, Issue 9, e12244.

 Selhub, J., Troen, A., and Rosenberg, R.I. B vitamins and the aging brain. Nutrition Reviews Vol. 68(Suppl. 2):S112–S118, 2010.

 Mattson, M.P., and Arumugam, T.V. Hallmarks of Brain Aging: Adaptive and Pathological Modification by Metabolic States. Cell Metab. 2018 June 05; 27(6): 1176–1199.

 

 
บทความย่อย

แปลงโฉมเมนูพิซซ่าดีต่อสุขภาพ
เบื้องหลังเอนไซม์ช่วยย่อยอาหาร
เพิ่มกีวีในสลัด
ศาสตร์แห่งการย่อยอาหาร article
ถอดเสียง July 2020 article
ถอดเสียง Aug 2020 article
การถอดเสียง article
ผ่านการทดสอบแพทย์ผิวหนัง article
หลายข้อเท็จจริงที่พบในกรดไขมันโอเมก้า 3 article
โคเอ็นไซม์ คิวเทน (CoQ10) article