ReadyPlanet.com
ความบริสุทธิ์: น้ำมันปลา โอเมก้า3 /ดีเอชเอ article

บริสุทธิ์ดั้งเดิมจากธรรมชาติ

ความบริสุทธิ์ คือ อะไร?
ความบริสุทธิ์ วัดได้จากปริมาณของโลหะหนัก สารพีซีบี และสารไดอ็อกซินที่มีอยู่ในน้ำมันปลา
ในปัจจุบันมีมาตรฐานสี่ชนิดที่ใช้กันในระดับนานาชาติ ซึ่งมีค่าระบุไว้ในตารางด้านล่างนี้ เอ็กซ์เท็นด์ไลฟ์ได้กำหนดค่ามาตรฐานของเราอย่างเข้มงวดกว่าที่อื่น ดังจะเห็นได้จาก การกำหนดค่าจากการวิเคราะห์ในห้องแล็บไว้ที่ค่าต่ำสุด ซึ่งเมื่อพิจารณาดูแล้วจะพบว่า มีกำหนดไว้ให้มีค่าต่ำกว่ามาตรฐานนานาชาติอีกด้วย และหากตรวจดูใบ COA (ใบรับรองการวิเคราะห์) ของเราคุณจะเห็นว่า น้ำมันปลาโอเมก้า3/ดีเอชเอของเรา มีความบริสุทธิ์อยู่ในระดับที่ดีมาก กล่าวคือแม้จะจำกัดค่าเหล่านี้ไว้ที่ระดับต่ำมาก ก็ไม่พบสารปนเปื้อนแต่อย่างไร

ส่วนประกอบ

การกำหนดค่า
ของ
เอ็กซ์เท็นด์

มาตรฐาน
น้ำมันปลา
สากล

(IFOS)

กลุ่มผู้ค้า
ผลิตภัณฑ์
เสริมอาหาร

(CRN)

มาตรฐาน
เภสัช
ตำรับของยุโรป

มาตรฐาน
การแพทย์
นอร์เวย์

สารหนู (ppb)

<50

100

100

100

100

แคดเมียม (ppb)

<10

100

100

100

100

สารปรอท
(ppb)

<10

100

100

100

100

ตะกั่ว (ppb)

<50

100

100

100

100

รวม พีซีบี
(ppb)

<5

45

90

N/A

N/A

รวมสารไดอ็อกซิน&ฟูแรน (ppt)

<0.5

1*

2

2

2

 

หมายเหตุ:

  • N/A หมายถึง ‘ไม่มีข้อมูลให้’
  • < หมายถึง น้อยกว่า ข้อจำกัดที่กำหนดโดยเอ็กซ์เท็นด์ไลฟ์ ที่ระดับต่ำสุดของการตรวจสอบ สำหรับมาตราฐานอุปกรณ์การทดสอบ
  • ppb หมายถึง ส่วนต่อพันล้าน และ ppt หมายถึงส่วนต่อแสนล้าน
  • IFOS แม้จะมีชื่อรวมอยู่ในตารางนี้ แต่ก็ไม่เป็นที่รู้จักยอมรับเนื่องจากเป็นองค์กรเอกชนและมี “ผู้สังเกตการณ์” บางคนร้องเรียนว่าก่อตั้งขึ้น เพื่อประโยชน์ของผู้ค้าน้ำมันปลาเพียงไม่กี่ราย

ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความบริสุทธิ์ 

เมื่อดูในตารางด้านบน คุณจะเห็นว่า:

  • แม้เราจะกำหนดค่าตรวจจับสารปรอทไว้ที่ 10ppb (หน่วยต่อพันล้าน) แต่ก็ยังตรวจไม่พบสารนี้
  • ในทางตรงกันข้าม องค์กรนานาชาติหลายแห่งกลับกำหนดค่าที่ยอมรับได้ไว้ที่ 100ppb – ซึ่งสูงกว่ามาตรฐานของเราถึง 10 เท่า!
  • ในส่วนของสารพีซีบี เมื่อเทียบกับมาตรฐานน้ำมันปลา (IFOS) เรากำหนดค่าตรวจจับไว้ในระดับต่ำกว่า ถึง9 เท่าและเมื่อเทียบกับกลุ่มผู้ค้าผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (CRN) ก็ยังมีค่าต่ำกว่าถึง 18 เท่า
  • สำหรับระดับสารไดอ็อกซิน เรากำหนดค่าไว้ต่ำกว่าถึง4 เท่าเมื่อเทียบกับองค์กรอื่นๆ

วิถีบริสุทธิ์จากธรรมชาติ คือ วิถีแห่งเอ็กซ์เท็นด์ไลฟ์ 

เรามักได้รับคำถามอยู่บ่อยๆ ว่า ทำไมผลิตภัณฑ์ของเรามีความบริสุทธิ์ ในระดับที่สูงกว่าน้ำมันปลาอื่น และนี่คือคำตอบ:

  1. ส่วนผสมกึ่งหนึ่งของน้ำมันปลาโอเมก้า 3/ดีเอชเอของเอ็กซ์เท็นด์ไลฟ์ผลิตจากน้ำมันของปลาโฮกิที่มีแหล่งอาศัยอยู่ใน น่านน้ำบริสุทธิ์ของทะเลซีกโลกใต้ ซึ่งไม่เคยเผชิญกับสารปนเปื้อนหรือโลหะหนัก ในขณะที่ทะเลในซีกโลกเหนือนับวันจะมีมลพิษเพิ่มมากขึ้น ทั้งแหล่งที่อยู่ของปลาโฮกิก็ไม่ได้อยู่ใกล้เส้นทางเดินเรือใดๆ ทำให้ปลาและน้ำมันปลาจึงมีความบริสุทธิ์จนไม่อาจตรวจจับสารปนเปื้อนใดๆ ได้
  2. ส่วนผสมที่เหลืออีกกึ่งหนึ่งของน้ำมันปลาผลิตจากปลาทูน่าในทะเลซีกโลก ใต้ซึ่ง ผ่านการกลั่นในระดับโมเลกุลและถูกทำให้มีความเข้มข้นยิ่งขึ้น ซึ่งก่อนกระบวนการดังกล่าว น้ำมันปลาจะต้องผ่านกระบวนการพิเศษที่ช่วยให้มีความบริสุทธิ์สูงยิ่งกว่า การใช้วิธีกลั่นในระดับโมเลกุลแต่เพียงอย่างเดียว

นั่นคือ 2 ปัจจัย ที่พิเศษไม่เหมือนใคร อันเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของเอ็กซ์เท็นด์ไลฟ์เท่านั้น

 

 
Sub Omega3 fish oil

ความพิเศษไม่เหมือนใคร article
รับประกันความสดใหม่และสะอาดเป็นพิเศษ article
ประสิทธิภาพในการต้านการอักเสบ article