ReadyPlanet.com
คุณสมบัติในระดับเภสัชกรรม article

คุณสมบัติในระดับเดียวกับยา?

ยากที่จะหาน้ำปลาชนิดใดที่มี คุณสมบัติ ในระดับเดียวกับยาสิ่งนี้เป็นเพียงคำที่นักการตลาดฝันเฟื่องขึ้นมา และจากนั้นก็ถูกผู้อื่นนำมาใช้

ขณะเดียวกัน  เภสัชตํารับของประเทศสหรัฐอเมริกา ก็ยังไม่มีตำรับที่ บัญญัติถึงหลักเกณฑ์ และความบริสุทธิ์ของน้ำมันปลาในยามที่ไม่มีแนวทางอันเคร่งครัดในเรื่องนี้ US Council for Responsible Nutrition (CRN) ได้จัดทำเอกสารขึ้นมาเองโดยตำรับที่ CRN จัดทำขึ้นนั้นเป็นการรวบรวมมาตรฐานต่างๆ ทั้งขององค์กรยุโรปและองค์กรอนามัยโลก (WHO) มาใช้ในการพิจารณา ในขณะนี้ผู้ผลิตน้ำมันปลาที่มีความรับผิดชอบหลายรายทั่วโลก ต่างก็กำลังยึดปฏิบัติตามตำรับนี้ โดยพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนให้มีคุณภาพทัดเทียมหรือในบางกรณีก็มีคุณภาพสูงกว่า ที่บัญญัติไว้ 

เอ็กซ์เท็นด์ไลฟ์ มีคุณสมบัติเหนือกว่าค่าเบื้องต้นทุกประการ 

คุณจำเป็นจะต้องทราบกว่านักการตลาดน้ำมันปลาหลายรายได้ทำการทดสอบ ผลิตภัณฑ์ผ่านทางองค์กรหนึ่ง ซึ่งมีชื่อเรียกฟังดูเป็นทางการว่า International Fish Oil Standards (IFOS) ทั้งที่ในความเป็นจริงแล้ว เป็นเพียงองค์กรเอกชนแห่งหนึ่ง ในการนี้ IFOS จะจัดอันดับโดยให้ ‘ดาว’ แก่ผู้ผลิตที่พร้อมจะส่งผลิตภัณฑ์เข้ารับการทดสอบ โดยชำระค่าธรรมเนียมผู้ผลิตบางรายคิดว่าหากผลิตภัณฑ์ของตนมีคุณสมบัติตรงตาม ข้อกำหนดของ IFOS แล้วก็สามารถเรียกได้ว่าเข้าข่ายการมี"คุณสมบัติในระดับเดียวกับยา"เนื่องจาก IFOS กำหนดมาตรฐานขั้นต่ำขององค์ประกอบบางตัวในน้ำมันปลาไว้อย่างเคร่งครัดกว่า ที่อื่น

สื่งนี้จัดเป็นเรื่องจริงสำหรับคุณสมบัติบางส่วน แต่ไม่ใช่ทั้งหมด เพราะแม้จะมีความเข้มงวดกว่าที่อื่นในบางเรื่อง แต่ก็ยังไม่ถึงมาตรฐานที่เอ็กซ์เท็นด์ไลฟ์กำหนดไว้ 

องค์การอาหารและยาของสหรัฐ มีการจัดระดับความบริสุทธิ์ขั้นต่ำไว้หรือไม่?

มี แต่ได้กำหนดค่าขั้นต่ำของสารปรอท และสารออกซิเดชั่นเอาไว้สูงมาก จนทำให้ไม่มีนัยสำคัญต่อประเด็นที่กำลังพูดถึงอยู่ในขณะนี้ 

น้ำมันปลาโอเมก้า3/ดีเอชเอ ของเอ็กซ์เท็นด์ไลฟ์กำหนดค่าความบริสุทธิ์เบื้องต้นไว้ที่เท่าไร?

กรุณาเข้าชมตารางกำหนดค่าได้ในหัวข้อความบริสุทธิ์ 

ความบริสุทธิ์ของน้ำมันปลาโอเมก้า3/ดีเอชเอ ของเอ็กซ์เท็ด์ไลฟ์เป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้หรือไม่?

แน่นอน! เราทำการทดสอบโดยใช้ห้องแล็บอิสระที่ได้รับการรับรองจากภาครัฐ ข้อมูลทั้งมีการจัดเก็บใส่แฟ้มเป็นหลักฐาน ส่วนห้องแล็ปที่ใช้นั้น ขึ้นอยู่กับประเภทของการทดสอบที่ดำเนินการ กล่าวคือ อาจเป็น Cawthron Laboratoriesหรือ Agriquality Laboratories

 
Sub Omega3 fish oil

ความพิเศษไม่เหมือนใคร article
รับประกันความสดใหม่และสะอาดเป็นพิเศษ article
ประสิทธิภาพในการต้านการอักเสบ article