ReadyPlanet.com
ช่วยบรรเทาอาการอักเสบ article

อาการอักเสบ เพชรฆาตที่ซ่อนเร้น

เราทุกคนอาจมีอาการอักเสบเกิดมากบ้างน้อยบ้างในร่างกาย แต่ส่วนใหญ่ไม่ปรากฎอาการให้เห็น เราจึงไม่รู้นับเป็นภัยเงียบที่คุกคามอย่างน่ากลัว! 

การอักเสบเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดเพียงประการเดียวสำหรับโรคหัวใจ (มากกว่าการมีระดับคลอเรสเตอรอลสูงเสียอีก) และเป็นเค้าลางสำหรับสิ่งอื่นๆอีกหลายอย่าง ด้วยเหตุนี้ เจ้าหน้าที่วิจัยของเอ็กซ์เท็นด์ไลฟ์ มุ่งมั่นที่จะปรับปรุง คุณสมบัติต้านการอักเสบของน้ำมันปลาโอเมก้า3/ดีเอชเอ ให้ดีที่สุดจนผลิตภัณฑ์ของเราได้สร้างมาตรฐานใหม่ ให้กับน้ำมันปลาทั่วโลกในปัจจุบัน

น้ำมันปลาโอเมก้า3/ดีเอชเอ ของเอ็กซ์เท็นด์ไลฟ์ มีสรรพคุณต้านอาการอักเสบ ได้มากกว่าแอสไพริน...ทั้งยังไม่มีผลข้างเคียงใดๆ อีกด้วย! 

ไม่เพียงจะดีกว่าแอสไพริน แต่ยังมีคุณสมบัติต้านอาการอักเสบมากกว่าน้ำมันปลา ธรรมดาทั่วไปถึงสองเท่าครึ่งและยังมีคุณสมบัติต้านอาการอักเสบ เหนือกว่าน้ำมันปลาที่ผ่านการกลั่น และทำให้เข้มข้นอีกเท่าตัว
ค่าต่างๆ ที่สรุปไว้ในแผนภูมิกราฟด้านล่างนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาทางคลินิกของสถาบัน Trinity Bioactives อันเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนแพทย์ Wellington School of Medicine ในนิวซีแลนด์ 

การศึกษานี้ เป็นการทดสอบคุณสมบัติยับยั้งอาการอักเสบของน้ำมันปลา 3 ชนิดโดยใช้แอสไพรินเป็นตัวควบคุมปริมาณ น้ำมันปลาทั้ง 3 ชนิดได้แก่ 

น้ำมันปลาทูน่าเข้มข้นมีโอเมก้า3 เป็นองค์ประกอบ 85%

  • น้ำมันปลา 18/12 สำหรับผู้บริโภคชนิด “ธรรมดา” ประกอบด้วย อีพีเอ 18% ดีเอชเอ 12%
  • น้ำมันปลาโอเมก้า3/ดีเอชเอ ของเอ็กซ์เท็นด์ไลฟ์

 

*แอสไพรินถูกใช้เป็นตัวควบคุม โดยมีสรรพคุณต้านอาการอักเสบอยู่ 38.6% น้ำมันปลาโอเมก้า3/ดีเอชเอ ของเอ็กซ์เท็นด์ไลฟ์มีคุณสมบัติดีเทียบเท่าแอสไพรินด้วยสามารถยับยั้งอาการอักเสบได้ 38.1%.น้ำมันปลาทูน่าเข้มข้น และน้ำมันปลาชนิดธรรมดามีผลลัพธ์อยู่ที่ 20.6% และ 14% ตาม ลำดับเอ็กซ์เท็นด์ไลฟ์ไม่สามารถนำอัตราส่วนของแอสไพรินมาทำเป็นชาร์ทเปรียบ เทียบกับน้ำมันปลาโดยตรงได้ เนื่องจากตัวยามีความเกี่ยวข้องกับปริมาณที่ใช้. 

ทำไมน้ำมันปลาของเอ็กซ์เท็นด์ไลฟ์จึงมีคุณสมบัติต้านอาการอักเสบที่เหนือกว่าได้อย่างเยี่ยมยอด?

คำตอบที่ชี้ชัดถึงเรื่องนี้คือสิ่งที่เอ็กซ์เท็นด์ไลฟ์เรียกว่า‘x-factor'ประสิทธิผล ที่ได้จากการทำงานร่วมของน้ำมันปลา 2 ชนิด คือน้ำมันปลาโฮกิธรรมชาติในรูปแบบไตรกลีเซอไรด์ กับน้ำมันปลาทูน่าชนิดเอสเทอร์ ความเข้มข้นสูง เราได้ประเมินว่า คุณสมบัติต้านอาการอักเสบตามธรรมชาติของน้ำมันปลาได้ลดลง เมื่อถูกทำให้เข้มข้น แต่เมื่อได้มีการผสมน้ำมันปลาธรรมชาติ เข้ากับน้ำมันปลาที่ถูกทำให้เข้มข้น กลับทำให้คุณสมบัติดังกล่าวของน้ำมันปลาทั้ง 2 ชนิด เพิ่มสูงขึ้น ในปัจจุบันกล่าวได้ว่า ‘x-factor’ ยังคงถือเป็นเรื่องเร้นลับทางธรรมชาติเหตุที่เราใช้คำว่า “ธรรมชาติ” สืบเนื่องจาก บางปัจจัยในองค์ประกอบทางธรรมชาติของน้ำมันปลาโฮกิ เมื่อนำไปผสมกับน้ำมันปลาทูน่าเข้มข้น ได้ก่อกำเนิดคุณประโยชน์ที่เหนือกว่าเหล่านี้

สำหรับมุมมองในฐานะผู้บริโภค ปรากฎการณ์ดีๆ เช่นนี้เป็นโอกาสดีที่ คุณจะได้รับสิ่งที่ดีที่สุดถึง 2 ประการ คือคุณสมบัติต้านอาการอักเสบในระดับสูง ควบคู่ไปกับ โอเมก้า3 และดีเอชเอที่มีอยู่สูงเช่นเดียวกัน

 
Sub Omega3 fish oil

ความพิเศษไม่เหมือนใคร article
รับประกันความสดใหม่และสะอาดเป็นพิเศษ article
ประสิทธิภาพในการต้านการอักเสบ article