ReadyPlanet.com
ประสิทธิผลทางชีวภาพ article

ประสิทธิผลทางชีวภาพ

ธรรมชาติรู้ดีที่สุด 

ความสามารถด้านชีวประสิทธิผลขึ้นอยู่กับ การที่โครงสร้างโมเลกุลของกรดไขมันน้ำตาล โปรตีน และสารอาหารอื่นๆ อยู่ในรูปที่ร่างกายสามารถดูดซึมได้ง่ายสำหรับน้ำมันปลา คุณประโยชน์ต่างๆ จะเริ่มแสดงผลต่อเมื่อร่างกายได้ดูดซึมสารอาหารเหล่านั้นเข้าไป ยิ่งโครงสร้างโมเลกุลมีความเป็นธรรมชาติมากเท่าไร ก็ยิ่งให้ผลลัพธ์ที่ดีมากขึ้นเท่านั้น 

ดังนั้นเพื่อพิจารณาว่าน้ำมันปลามีความเป็น “ธรรมชาติ” มากน้อยเพียงใดคุณจึงต้องทำคามรู้จักกับน้ำมันปลาชนิดต่างๆ ที่มีอยู่ในตลาดขณะนี้:

  1. น้ำมันปลาธรรมชาติ อยู่ในรูปของไตรกลีเซอไรด์ เป็นน้ำมันที่ได้จากการ "คั้น” ตัวปลาและสกัดน้ำมันตามธรรมชาติออกมาสิ่งที่ได้จากน้ำมันปลาลักษณะนี้มักมี กรดไขมันโอเมก้า3 ต่ำเนื่องจากไม่ได้ถูกทำให้เข้มข้นและมักมีสารปนเปื้อนอย่างเช่น โลหะหนักสารพีซีบี ไดอ็อกซิน ฯลฯ ปะปนอยู่ในปริมาณมาก
  2. น้ำมันเอธิลเอสเทอร์ได้จากการนำน้ำมันไตรกลีเซอไรด์ ธรรมชาติมาทำให้เข้มข้นในระหว่างการกลั่นที่ระดับโมเลกุล เพื่อทำให้บริสุทธิ์ขึ้น กระบวนการสร้างความเข้มข้นยังไม่อาจเกิดขึ้นได้ จนกว่าไตรกลีเซอไรด์ธรรมชาติจะถูกแปลงให้อยู่ในรูปของเอสเทอร์ ในทางทฤษฏีรูปแบบเอสเทอร์ ยังคงถือว่ามีสถานะเป็นธรรมชาติ เนื่องจากเป็นผลมาจากกระบวนการที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติของร่างกาย เพื่อให้ระบบย่อยของคุณสามารถดูดซึมไตรกลีเซอไรด์ธรรมชาติได้
  3. น้ำมันไตรกลีเซอไรด์สังเคราะห์คือ น้ำมันปลาในอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งมีความธรรมดาอย่างยิ่ง แต่มีการทำตลาดว่าเป็นผลิตภัณฑ์ “ธรรมชาติ” ทั้งที่จริงๆ แล้วไม่ใช่สิ่งนี้คือไตรกลีเซอไรด์ แต่ไม่ได้เป็นชนิดที่เกิดตามธรรมชาติ เพราะผลิตขึ้นหลังการทำให้เข้มข้น ดังที่ได้กล่าวมาในข้างต้นแล้วว่า ไตรกลีเซอไรด์ธรรมชาติจะต้องถูกแปลงให้อยู่ในรูปของเอธิลเอสเทอร์เพื่อทำให้ เข้มข้น ซึ่งนับว่าดีเยี่ยมอยู่แล้ว อย่างไรก็ตามผู้ผลิตบางราย ได้แปลงน้ำมันอีสเทอร์กลับคืนมาเป็นไตรกลีเซอไรด์อีกครั้ง ผลจากกระบวนการแปลงซ้ำนี้เองที่ทำให้เกิดเป็นไตรกลีเซอไรด์สังเคราะห์ขึ้น

เตรียมรับสิ่งที่ดีที่สุดจาก ธรรมชาติ’ 2ประการ

น้ำมันปลาโอเมก้า3/ดีเอชเอ ของเอ็กซ์เท็นด์ไลฟ์ เป็นส่วนผสมอันยอดเยี่ยมสมบูรณ์ ของน้ำมันไตรกลีเซอไรด์ในรูปแบบธรรมชาติ และปลาทูน่าเข้มข้นที่กลั่นในระดับโมเลกุล ในรูปของน้ำมันเอทิล เอสเทอร์อย่างละ 50/50 น้ำมันทั้ง 2 ชนิด มีความบริสุทธิ์เป็นพิเศษ และสามารถดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้อย่างง่ายดาย เนื่องจากโมเลกุลของโอเมก้า3 ยังคงรูปทรงตามธรรมชาติอยู่ คุณจึงไม่พบไตรกลีเซอไรด์สังเคราะห์ในน้ำมันปลาของเรา และสามารถมั่นใจได้ว่า ผลิตภัณฑ์ของเราสามารถรักษาความเป็นธรรมชาติไว้เฉกเช่นเริ่มแรก

 
Sub Omega3 fish oil

ความพิเศษไม่เหมือนใคร article
รับประกันความสดใหม่และสะอาดเป็นพิเศษ article
ประสิทธิภาพในการต้านการอักเสบ article