ReadyPlanet.com
การเปลี่ยนคืนสินค้า

นโยบายการขอเปลี่ยนหรือคืนผลิตภัณฑ์

บริษัทเอ็กซ์เท็นด์ไลฟ์มีนโยบายรับประกันความพึงพอใจต่อคุณภาพ ผลิตภัณฑ์100% และยินดีรับเปลี่ยนหรือ คืนผลิตภัณฑ์ หากไม่พึงพอใจในผลิตภัณฑ์ในทุกกรณี โดยมีเงื่อนไขการปฏิบัติดังนี้

 1. แจ้งความประสงค์ขอเปลี่ยน หรือคืนผลิตภัณฑ์ ภายใน วันหลังจากที่ได้รับผลิตภัณฑ์ และส่งผลิตภัณฑ์ที่ต้องการเปลี่ยนหรือคืนกลับมาที่บริษัทฯภายใน 30วันหลังจากวันที่แจ้งความประสงค์ โดยใช้บริการเก็บเงินปลายทางที่บริษัทเอ็กซ์เท็นด์ไลฟ์
 2. ท่านสามารถทำรายการแจ้งความประสงค์ขอเปลี่ยน หรือคืนผลิตภัณฑ์มายังบริษัทฯได้ใน 2 ช่องทาง ดังนี้
  2.1 อีเมลล์มาที่ผ่ายบริการลูกค้า 
  cs@xtend-life.co.th โดยระบุ
  • วันที่ได้รับผลิตภัณฑ์
  • Batch No. และวันหมดอายุของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ
  • สาเหตุที่ต้องการเปลี่ยนหรือคืนผลิตภัณฑ์ เพื่อปรับปรุง และพัฒนาในส่วนผลิตภัณฑ์ต่อไป

  2.2 โทรหาเราโดยตรงที่เบอร์ 
  081-447-8492
 3. กรณีแจ้งเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ บริษัทฯจะทำการส่งผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ไปให้ทันทีที่ได้รับผลิตภัณฑ์ที่คุณส่งลับคืนมายังบริษัทฯ
 4. กรณีแจ้งคืนผลิตภัณฑ์ บริษัทฯจะทำการคืนเงินโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารของคุณภายใน 7 วัน หลังจากที่บริษัทฯได้รับผลิตภัณฑ์กลับคืนมาเรียบร้อยแล้ว
 5. คุณสามารถส่งหน้า บัญชีธนาคาร หรือแจ้งเลขที่บัญชีธนาคาร มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์ที่ส่งคืน หรือส่งทางอีเมลล์ cs@xtend-life.co.th