ReadyPlanet.com
ประสิทธิภาพในการต้านการอักเสบ article

คู่มือผู้บริโภค น้ำมันปลาโอเมก้า3 ของเอ็กซ์เท็นด์ไลฟ์

ประสิทธิภาพในการต้านการอักเสบ พลังธรรมชาติคูณสอง (เอ็กซ์แฟคเตอร์) ของเอ็กซ์เท็นด์ไลฟ์ 

การที่เอ็กซ์เท็นด์ไลฟ์ผสมน้ำมันปลาโฮกิธรรมชาติเข้ากับน้ำมันปลาทูน่าที่มี ความบริสุทธิ์สูงจะช่วยสนับสนุนประสิทธิภาพของน้ำมันซึ่งกันและกันส่งผลให้ สามารถต้านอาการอักเสบได้มากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดซึ่งเราเรียกผลที่ได้นี้ว่า 'เอ็กซ์แฟคเตอร์’

ถึงแม้ว่าปริมาณโดยรวมของโอเมก้า3 ทั้งหมดหลังจากการผสมน้ำมันปลาโฮกิและน้ำมันปลาทูน่าเข้าด้วยกันแล้วจะต่ำ กว่าน้ำมันปลาชนิดเข้มข้นโดยปกติทั่วไป (เนื่องจากเรานำไปผสมกับน้ำมันปลาโฮกิธรรมชาติที่ไม่ได้สกัด)แต่กลับพบว่า คุณสมบัติในการต้านอาการอักเสบกลับเพิ่มมากขึ้นเป็นสองเท่า!ในขณะนี้ ‘เอ็กซ์แฟคเตอร์’ ยังคงเป็นหนึ่งในความลับที่เป็นศาสตร์จากธรรมชาติซึ่งยังไม่มีใครค้นพบ เหตุผล เราใช้คำว่า “ธรรมชาติ” เนื่องจากองค์ประกอบบางอย่างทางธรรมชาติของน้ำมันปลาโฮกินี่เองที่ทำให้เกิด คุณประโยชน์ในการต้านการอักเสบดังกล่าว

จากผลของการผสมผสานกันอย่างลงตัวนี้เองทำให้เราสามารถเก็บเกี่ยวคุณ ประโยชน์ที่ดีที่สุดสองประการได้พร้อมกันกล่าวคือ ได้น้ำมันที่มีความเป็นธรรมชาติ 100% และน้ำมันที่มีความปลอดภัย 100% ทั้งหมดนี้เป็นผลที่เกิดขึ้นเองจากธรรมชาติโดยตรง 

บริสุทธิ์ สะอาดจากธรรมชาติ
พิสูจน์ได้ถึงความบริสุทธิ์ สะอาดที่ไม่มีใครเทียบได้

ความบริสุทธิ์ของผลิตภัณฑ์ สามารถวัดได้จากปริมาณของโลหะหนัก สารพีซีบีและสารไดอ็อกซินที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์นั้นๆ  ซึ่งเพียงแค่พิจารณาจากแหล่งที่มาของน้ำมันปลาส่วนใหญ่ก็พอจะบอกได้แล้วว่า เหตุใดผลิตภัณฑ์น้ำมันปลาโอเมก้า3 หลายๆยี่ห้อจึงมีสารปนเปื้อน นั่นเพราะแหล่งที่มาของวัตถุดิบของยี่ห้อเหล่านั้นมักอยู่ในใจกลางของเส้น ทางเดินเรือที่สำคัญและแวดล้อมไปด้วยชายฝั่งที่มีประชากรหนาแน่นและมีมลภาวะ สูงจึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะมีการปล่อยของเสียและมลพิษต่างๆ ลงสู่ทะเลในขณะที่แหล่งน้ำมันปลาอื่นๆก็มักจะปะปนไปด้วยคราบน้ำมันในทะเล หรือสิ่งสกปรกต่างๆจึงเป็นเรื่องยากที่จะหาความบริสุทธิ์ปราศจากมลพิษของ แหล่งน้ำมันปลาได้ตามต้องการ

แต่อย่างไรก็ตาม ยังมีมหาสมุทรอีกแห่งหนึ่งในซีกโลกใต้ซึ่งเป็นที่เลื่องลือไปถึงความงามตาม ธรรมชาติ ความสันโดษทางภูมิศาสตร์ที่ไม่ประชิดติดกับน่านน้ำใด และความบริสุทธิ์สะอาดของท้องทะเลที่ไม่ถูกรุกรานจนเสียสมดุลย์ในระบบ นิเวศน์น้ำทะเลในบริเวณเส้นละติจูด 40 และ ลองติจูด50 นอกชายฝั่งประเทศนิวซีแลนด์ถือเป็นหนึ่งในท้องทะเลที่ห่างไกลและคงความ บริสุทธิ์ที่สุดในโลกเป็นน่านน้ำเปิดระหว่างทวีปแอฟริกาใต้ (มากกว่า 9,000 กิโลเมตรไปทางทิศตะวันออก) และทวีปอเมริกาใต้ (10,000 กิโลเมตรไปทางทิศตะวันตก) ที่ถือว่ามีการสัญจรทางทะเลน้อยที่สุดอีกทั้งประชากรทั้งหมดของประเทศ นิวซีแลนด์ก็มีจำนวนน้อยมากเมื่อเทียบกับในเมืองใหญ่ๆ ของสหรัฐอเมริกา  หากคุณได้ดูในแผนที่โลกก็จะทราบดีว่าประเทศนิวซีแลนด์อยู่เป็นเอกเทศจากส่วน อื่นของโลกเพียงใด 


 

  สำหรับการวัดความบริสุทธิ์ของผลิตภัณฑ์น้ำมันปลานั้นมีมาตรฐานในระดับสากล สี่ประเภทที่นิยมใช้กันโดยทั่วไปแต่สิ่งที่พิเศษกว่ายี่ห้อใดในท้องตลาดก็ คือเอ็กซ์เท็นด์ไลฟ์ได้กำหนดค่ามาตรฐานเฉพาะของตนเองขึ้นมาเนื่องจากเรา พิจารณาแล้วว่ามาตรฐานที่ใช้กันตามปกติทั่วไปยังไม่ดีพอเพราะเป็นการกำหนด ขึ้นโดยผู้ผลิตในวงการอุตสาหกรรมน้ำมันปลาซึ่งคำนึงถึงผลประโยชน์ของตนมากก ว่าคำนึงถึงผลประโยชน์ที่ผู้บริโภคจะได้รับ

 

คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตราฐานที่เรากำหนดขึ้น ซึ่งมีความเข้มงวดมากกว่ามาตรฐานโดยทั่วไปได้ในเว็บไซต์ของเราที่

www.xtend-life.co.th  เลือกหัวข้อน้ำมันปลาโอเมก้า3/ดีเอชเอ และคลิกตรงเรื่องความบริสุทธิ์

และจากข้อมูลต่อไปนี้ คุณจะพบว่ามาตราฐานของเอ็กซ์เท็นด์ไลฟ์ที่กำหนดไว้ ประกอบไปด้วย:

  • ระดับสารปรอท มาตรฐานของเรา กำหนดให้ระดับของสารปรอทต่ำกว่ามาตรฐานขององค์กรสากลถึง 10 เท่า
  • ระดับสารพีวีซีมาตรฐานของเรากำหนดให้ระดับสารพีวีซีต่ำกว่าของ กลุ่มผู้ค้าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในสหรัฐอเมริกาถึง 18 เท่าขณะที่ในยุโรปไม่มีการกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำในเรื่องนี้ไว้
  • ระดับไดอ๊อกซิน มาตรฐานของเราก็กำหนดระดับไดอ๊อกซินไว้ในระดับต่ำกว่ามาตรฐานปกติถึงสี่เท่าด้วยเช่นกัน

 

ตารางกำหนดค่าความบริสุทธิ์ตามมาตรฐานของประเทศต่างๆ

 

ส่วนประกอบ

 

การกำหนดค่า
ของ
เอ็กซ์เท็นด์

 

มาตรฐาน
น้ำมันปลา
สากล

(IFOS)

 

กลุ่มผู้ค้า
ผลิตภัณฑ์
เสริมอาหาร

(CRN)

 

มาตรฐาน
เภสัช
ตำรับของยุโรป

 

มาตรฐาน
การแพทย์
นอร์เวย์

 

สารหนู (ppb)

 

<50

 

100

 

100

 

100

 

100

 

แคดเมียม (ppb)

 

<10

 

100

 

100

 

100

 

100

 

สารปรอท
(ppb)

 

<10

 

100

 

100

 

100

 

100

 

ตะกั่ว (ppb)

 

<50

 

100

 

100

 

100

 

100

 

รวม พีซีบี
(ppb)

 

<5

 

45

 

90

 

N/A

 

N/A

 

รวมสารไดอ็อกซิน&ฟูแรน (ppt)

 

<0.5

 

1*

 

2

 

2

 

2

 

Notes: 

  • * N/A หมายถึง ‘ไม่มีข้อมูลให้’
  • * '<' หมายถึง น้อยกว่า ข้อจำกัดที่กำหนดโดยเอ็กซ์เท็นด์ไลฟ์ ที่ระดับต่ำสุดของการตรวจสอบ สำหรับมาตราฐานอุปกรณ์การทดสอบ
  • * ppb หมายถึง ส่วนต่อพันล้าน และ pptหมายถึงส่วนต่อแสนล้าน
  • * IFOS ถึงแม้จะมีชื่อรวมอยู่ในตารางนี้ แต่ก็ไม่เป็นที่ยอมรับในมาตรฐานนักเนื่องจากเป็นองค์กรเอกชนและมี “ผู้สังเกตการณ์” บางคนร้องเรียนว่าก่อตั้งขึ้นเพื่อประโยชน์ของผู้ผลิตน้ำมันปลาเพียงไม่กี่ ราย

อย่างไรก็ตามแม้มาตรฐานเหล่านี้จะกำหนดค่าของสารปนเปื้อนไว้ในระดับที่ ต่ำเพียงใดแต่ก็ยังไม่มีมาตรฐานใดสามารถตรวจจับสิ่งปนเปื้อนในน้ำมันปลาของ เอ็กซ์เท็นด์ไลฟ์ได้แม้แต่น้อย และเรามีหลักฐานพิสูจน์คำกล่าวนี้ได้!โดยคุณสามารถดูใบรับรองการวิเคราะห์ ที่เราได้รับที่เว็บไซต์ของเรารวมไปถึงไฟล์ข้อมูลจากห้องแล็บอิสระที่ได้รับ การรับรองจากรัฐบาลนิวซีแลนด์ซึ่งเราได้ตรวจทดสอบผลิตภัณฑ์ของเราเพิ่มเติม 

 
Sub Omega3 fish oil

ความพิเศษไม่เหมือนใคร article
รับประกันความสดใหม่และสะอาดเป็นพิเศษ article
เหตุใดน้ำมันปลาจึงมีความสำคัญต่อร่างกาย article