ReadyPlanet.com
ความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม article

วิธีเปรียบเทียบน้ำมันหอยแมลงภู่กับหอยแมลงภู่นิวซีแลนด์

ความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

หอย แมลงภู่นิวซีแลนด์ กรีนลิฟท์มัสเซิล ของเอ็กซ์เท็นด์ไลฟ์ ใช้หอยแมลงภู่ กรีนลิฟท์มัสเซิล  ชนิดที่ดีที่สุดจากผู้เพาะเลี้ยงที่คัดสรรมาแล้วเพียงรายเดียวที่น่านน้ำของ Marlborough Sound อันบริสุทธิ์บริเวณเกาะใต้ของประเทศนิวซีแลนด์ พื้นที่ส่วนนี้เปรียบได้กับสวรรค์ของหอยแมลงภู่ กรีนลิฟท์มัสเซิลเนื่องจากเป็นช่วงที่มีกระแสน้ำไหลเข้า และหมุนวนโดยรอบ ซึ่งย่อมจะทำให้ลูกหอยเจริญเติบโตขึ้น เป็นหอยที่สมบูรณ์เต็มที่ได้อย่างแน่นอน 


เมื่ออาหารทะเลและสัตว์ทะเลชนิดมีเปลือกเป็นที่ต้องการเพิ่มขึ้นในตลาด โลกโดยเฉพาะอย่างยิ่ง หอยแมลงภู่ กรีนลิฟท์มัสเซิลการประมงแต่เพียงอย่างเดียว จึงไม่สามารถรองรับปริมาณความต้องการนี้ได้ และแทนที่จะโหมทำการประมงตามธรรมชาติ จนทำให้สัตว์ทะเลใกล้จะสูญพันธุ์ผู้เพาะเลี้ยงเพื่อการค้า (หรือเรียกอีกชื่อว่า นักเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ)ได้กลายมาเป็นผู้ให้คำตอบแก่อุตสาหกรรมนี้ ด้วยการทำฟาร์มหอยแมลงภู่ที่มีความยั่งยืน

http://xtend-life.co.th/Images/info/GLM/mussel_farm.jpg

จะเห็นได้ ว่าฟาร์มหอยแมลงภู่เหล่านี้ ประสบความสำเร็จอย่างดียิ่งต่อการสร้างความยั่งยืนให้กับหอยแมลงภู่ กรีนลิฟท์มัสเซิลอุตสาหกรรมเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในส่วนนี้ของนิวซีแลนด์ มีการเติบโตทั่วประเทศในอัตรา 55,000 ตันต่อปี

เอ็กซ์เท็นด์ไลฟ์ให้การสนับสนุนความพยายามที่จะสร้างความยั่งยืนของ Marlborough Sound และสำหรับผลิตภัณฑ์ของเราทั้งหมด เราหมั่นแสวงหาแหล่งกำเนิดหรือวัตถุดิบที่ได้จากผู้ผลิต ที่เล็งเห็นความสำคัญของการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และใฝ่ฝันที่จะมอบผลิตภัณฑ์อันทรงคุณภาพเช่นเดียวกับเรา ขณะเดียวกันก็สร้างความมั่นใจได้ว่าลูกหลานรุ่นต่อไปของเรา จะยังคงได้ชื่นชมกับความอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเล มากเท่ากับที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

 
Sub GLM

Clinical efficacy and safety of Lyprinol article
Anti-inflammatory article
Influence of green lipped mussels article