ReadyPlanet.com
คุณจะเลือกหอยแมลงภู่นิวซีแลนด์ กรีนลิฟท์มัสเซิล article

คู่มือผู้บริโภค หอยแมลงภู่นิวซีแลนด์ Green Lipped Mussel

ตอนนี้มาดูว่าคุณจะเลือกหอยแมลงภู่นิวซีแลนด์ กรีนลิฟท์มัสเซิล ที่ดีที่สุดได้อย่างไร ?

เราต่างทราบกันดีแล้วว่า การปรุงสุกจะทำลายสารอาหารที่มีคุณค่าหลายชนิดให้เสื่อมสิ้นไป อาหารบางชนิดอาจสูญเสียคุณค่าทางโภชนาการไปจากการแช่แข็งได้ด้วย หอยแมลงภู่กรีนลิฟท์มัสเซิล มีความอ่อนไหวเป็นพิเศษต่อทั้งสองกรณีดังที่กล่าวไว้ข้างต้นว่า เราจะได้รับคุณประโยชน์สูงสุดจากหอยแมลงภู่ กรีนลิฟท์มัสเซิล ได้ก็ต่อเมื่อบริโภคดิบๆ เท่านั้น

http://xtend-life.co.th/Images/info/GLM/mussel_dish.jpg นทันทีที่หอยแมลงภู่ถูกทำ ให้สุกหรือถูกแช่แข็งการเสื่อมสลายจะเริ่มขึ้นทันที และยังคงดำเนินไปจนถึงขั้นตอนการบดกระบวนการดังกล่าวปกติใช้เวลานานเป็นวันๆ และในระหว่างช่วงเวลานั้นส่วนที่ทรงคุณค่ามากที่สุดของเนื้อหอยแมลงภู่ กรีนลิฟท์มัสเซิลมักถูกทำลายไปจนหมดสิ้น แต่เป็นที่แน่นอนว่า ผลิตภัณฑ์หอยแมลงภู่นิวซีแลนด์กรีนลิฟท์มัสเซิล ของเอ็กซ์เท็นด์ไลฟ์ ไม่เข้าข่ายนี้

องค์ประกอบที่ทรงคุณค่าสุดในเนื้อหอยแมลงภู่ กรีนลิฟท์มัสเซิลที่ยังดิบอยู่มีชื่อเรียกว่า มิวโคโพลีแซคคาไรด์ (เรียกโดยสามัญว่า MPS)

MPS มักถูกอ้างถึงว่าเป็น “กาวประสานชีวิต” นักวิทยาศาสตร์บางคนเชื่อว่าการขาด MPS เป็นสาเหตุหลักของกระบวนการสูงวัย

ภาพที่ 1: ปริมาณของ MPS ในร่างกายที่สูญเสียไปในแต่ละช่วงเวลา  

การขาด MPS มีผลต่อความสูงวัยจริงหรือ

น่าเสียดายที่ไม่มีอะไรบอกได้ชัดแจ้งเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่ ก็มีหลักฐานแน่ชัดที่รองรับทฤษฏีนี้ และยังโชคดีที่เราสามารถ “เติม” MPS ของคุณได้โดยปราศจากความเสี่ยง ด้วยการบริโภคหอยแมลงภู่นิวซีแลนด์ กรีนลิฟท์มัสเซิล ของเอ็กซ์เท็นด์ไลฟ์ สิ่งนี้ต่างกับการพยายามเติมฮอร์โมนให้กับร่างกาย ซึ่งมีความเสี่ยงปะปนอยู่เนื่องจากสิ่งที่เพิ่มเติมเข้าไปคืออาหารล้วนๆ

MPS มีความเป็นมาที่น่าสนใจทีเดียว คุณจะอ่านเรื่องนี้ได้จากส่วน “ข้อมูลเพิ่มเติม” ของคู่มือนี้

ดังนั้น เคล็ดลับในการผลิตหอยแมลงภู่นิวซีแลนด์ที่มอบคุณประโยชน์ที่ดีที่สุดให้กับคุณได้อย่างแท้จริง ได้แก่

  1. การใช้หอยแมลงภู่จากแหล่งเพาะพันธุ์ที่สร้างขึ้นเป็นการเฉพาะ สำหรับนำมาผลิตเป็นผงและนำมาใช้ในช่วงเวลาที่เหมาะสมของปี เมื่อหอยมีคุณค่าทางโภชนาการอยู่ในระดับสูงสุดสิ่งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากผู้ผลิตหลายรายต่างก็นำหอยแมลงภู่ “ชั้นสอง” ที่มีไว้เพื่อการบริโภคมาใช้
  2. การแปลงหอยแมลงภู่สดขณะยังมีชีวิตอยู่มาผลิตเสร็จในรูปผงโดยใช้เวลาที่สั้นที่สุดเท่าที่จะทำได้
    หอยแมลงภู่นิวซีแลนด์ กรีนลิฟท์มัสเซิลของเอ็กซ์เท็นด์ไลฟ์เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์เพียงไม่กี่ชนิด ที่ใช้กรรมวิธีข้างต้นทั้งสองข้อหอยแมลงภู่ที่ยังมีชีวิตถูกแปรรูปจนเป็นผง เสร็จสิ้นภายในเวลาเพียง 30 นาทีเท่านั้น โดยไม่มีการปรุงสุกหรือการแช่แข็งใดๆเกิดขึ้นในระหว่างกระบวนการนี้เลย

30 นาทีเมื่อเทียบกับกระบวนการแปรรูปหอยแมลงภู่ตามปกติที่ใช้เวลาเป็นวันๆ
ด้วยกรรมวิธีที่เหมาะสมและมีความพิเศษไม่เหมือนใคร มิวโคโพลีแซคคาไรด์และสารอาหารที่สำคัญอื่นๆ ทั้งหมด จึงยังคงถูกรักษาไว้ได้เป็นส่วนใหญ่คุณจึงรับคุณประโยชน์เหล่านี้ ได้เสมือนบริโภคหอยแมลงภู่ กรีนลิฟท์มัสเซิลสดๆ โดยไม่ต้องลำบากลำบนไปเสาะหาหรือเพาะเลี้ยงด้วยตนเอง

หากคุณต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการผลิตของเอ็กซ์เท็น ด์ไลฟ์ และวิธีเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์อื่นคุณจะพบเนื้อหาเพิ่มเติมในส่วนท้าย รายงานนี้ พร้อมด้วยข้อมูลพิเศษเกี่ยวกับมิวโคโพลีแซคคาไรด์ 

 
Sub GLM

Clinical efficacy and safety of Lyprinol article
Anti-inflammatory article
Influence of green lipped mussels article