ReadyPlanet.com
มิวโคโพลีแซคคาไรด์ article

คู่มือผู้บริโภค หอยแมลงภู่นิวซีแลนด์ Green Lipped Mussel

รายละเอียดเพิ่มเติม

มารู้จัก “มิวโคโพลีแซคคาไรด์” กันให้ดีขึ้น

หอยแมลงภู่นิวซีแลนด์ กรีนลิฟท์มัสเซิลเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นเสมือนอัญมณีทาง โภชนาการ อุดมด้วยโปรตีนกรดไขมันโอเมก้า3 และคาร์โบไฮเดรทเชิงซ้อน อย่างไรก็ตามสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นที่ล่วงรู้กันมานานกว่าสี่ทศวรรษ ก็คือองค์ประกอบสำคัญอย่างหนึ่งที่พบได้ เป็นสัดส่วนสูงจากเนื้อของหอยแมลงภู่ดิบ

http://xtend-life.co.th/Images/info/GLM/bio-exchange.jpg

MPS นอกจากจะมีการทำงานที่สำคัญมากมายหลายประการ ยังช่วยปรับเปลี่ยนการแลกเปลี่ยนทางชีวภาพของสารประกอบระหว่างเซลล์ (ช่องว่างที่มีสภาพคล้ายเจลที่เกาะยึดองค์ประกอบของน้ำในร่างกาย) ซึ่งจะทำให้ออกซิเจนและสารอาหารถูกส่งผ่านไปถึงเซลล์แต่ละหน่วย และขจัดสิ่งที่ได้จากขบวนการสันดาป (ของเสียจากเซลล์) ออกไป

แต่ เป็นที่น่าเสียดายที่ปริมาณของ MPS ในร่างกายคนเราลดน้อยลงตามวัย เราคงไม่ต้องพูดถึงจำนวนปีที่ใช้ในการนับอายุ ยกตัวอย่างเช่นหลังจากสิบปีแรก ร่างกายของคุณอาจสูญเสีย MPS ไปเกือบ 90% แล้วก็ได้การที่เนื้อเยื่อของมนุษย์มี MPS อยู่สูงในวัยเด็ก อันเป็นช่วงที่ร่างกายกำลังเจริญเติบโตเป็นข้อพิสูจน์ว่า
สิ่งนี้มีผลอย่างยิ่งต่อกระบวนการเติบโตและการมีสุขภาพที่ดี


การที่ร่างกายมี MPS น้อยลงนี่เอง ที่ทำให้การบริโภคหอยแมลงภู่นิวซีแลนด์ กรีนลิฟท์มัสเซิล เป็นประจำทุกวันเป็นเรื่องจำเป็นยิ่งนัก

http://xtend-life.co.th/Images/info/GLM/hand.jpg

 
Sub GLM

Clinical efficacy and safety of Lyprinol article
Anti-inflammatory article
Influence of green lipped mussels article