ReadyPlanet.com
วิธีเปรียบเทียบน้ำมันหอยแมลงภู่กับหอยแมลงภู่นิวซีแลนด์ article

คู่มือผู้บริโภค หอยแมลงภู่นิวซีแลนด์ Green Lipped Mussel

วิธีเปรียบเทียบน้ำมันหอยแมลงภู่กับหอยแมลงภู่นิวซีแลนด์

ผลิตภัณฑ์น้ำมันหอยแมลงภู่ส่วนใหญ่มีน้ำมันบรรจุอยู่ในแคปซูลนิ่มระหว่าง 25 มก. และ 65 มก. เท่านั้นคุณไม่จำเป็นต้องให้ความสนใจกับน้ำมันส่วนที่เหลือ เพราะปริมาณที่มีอยู่เพียงน้อยนิดเช่นนี้ย่อมมีคุณประโยชน์น้อยมาก และอาจมีความเสี่ยงว่าจะเป็นน้ำมันที่ไม่ผ่านการสังเคราะห์ 

การ เปรียบเทียบน้ำมันกับผงหอยแมลงภู่ กรีนลิฟท์มัสเซิล ชนิด ‘ธรรมดาๆ’ ไม่อาจทำได้ง่ายนักดังที่จะได้อธิบายต่อไปในคู่มือเล่มนี้ อย่างไรก็ตามคุณยังคงสามารถเปรียบเทียบน้ำมันหอยแมลงภู่กับผงหอยแมลงภู่ กรีนลิฟท์มัสเซิลของเอ็กเท็นไลฟ์ได้

คุณจะทำได้ดังนี้ ( การคำนวณนี้ทำขึ้นอย่างเคร่งครัด แต่จะอนุโลมให้กับผลิตภัณฑ์น้ำมันหอยแมลงภู่ เนื่องจากมักได้ผลต่ำกว่า 8% เล็กน้อย )

http://xtend-life.co.th/Images/info/GLM/calculation.jpg

ตัวอย่างการคำนวณ

ขั้นที่ 1
คูณปริมาณมิลลิกรัม (มก.)ของผลิตภัณฑ์น้ำมันหอยแมลงภู่ที่คุณต้องการศึกษาด้วย 12 (นี่คือค่าคงที่/ตัวเลขที่ใช้เพื่อให้สัดส่วนของน้ำมันได้ผลลัพท์ออกมาเท่า กับปริมาณ 8% ของหอยแมลงภู่นิวซีแลนด์โดยประมาณ)

ยกตัวอย่างเช่นถ้าป้ายฉลากของผลิตภัณฑ์ระบุไว้ว่า “50 มก.” สูตรคำนวณขั้นแรกของคุณจะเป็นดังนี้
50 มก. x 12 = 600 มก.

ตัวเลขนี้หมายถึงคุณจะต้องใช้หอยแมลงภู่นิวซีแลนด์ กรีนลิฟท์มัสเซิลของเอ็กเท็นไลฟ์600 มก.โดยประมาณจึงจะได้น้ำมันหอยแมลงภู่ 50 มก.โดยใช้ฐานที่ว่า มีหอยแมลงภู่นิวซีแลนด์ 8% ที่มีน้ำมันอยู่

หมายเหตุ:
พึงจำไว้ว่า ในผลิตภัณฑ์บางยี่ห้อ ปริมาณน้ำมันทั้งหมดในแคปซูลนิ่มแต่ละเม็ดไม่ใช่ปริมาณน้ำมันหอยแมลงภู่ล้วนๆ 

ขั้นที่ 2

คูณจำนวนมิลลิกรัมของน้ำมันหอยแมลงภู่ที่มีอยู่ในแคปซูลนิ่ม ด้วยจำนวนเม็ดที่มีอยู่จริงในขวด ยกตัวอย่างเช่น หากผลิตภัณฑ์นี้มีน้ำมันหอยแมลงภู่ 50 มก.ต่อหนึ่งแคปซูลนิ่ม และในขวดมีแคปซูลนิ่มทั้งหมด 50 เม็ด ยอดรวมจะเป็น 2,500 มก. เนื่องจาก:50 มก. x 50 แคปซูลนิ่ม = 2 500 มก. ต่อขวด

ขั้นที่ 3

ให้คูณ 2,500 มก.ด้วย 12 (อย่าลืมว่านี่คือค่าคงที่/ตัวเลขที่ใช้เพื่อให้สัดส่วนของน้ำมันได้ผลลัพท์ ออกมาเท่ากับปริมาณ 8% ของหอยแมลงภู่นิวซีแลนด์โดยประมาณ) เพื่อหาว่าคุณจะต้องใช้หอยแมลงภู่นิวซีแลนด์ กรีนลิฟท์มัสเซิลของเอ็กซ์เท็นด์ไลฟ์เท่าใดจึงจะให้คุณประโยชน์เทียบเท่ากับ ปริมาณน้ำมันในตัวอย่างนี้
2 500 มก. x 12 = 30,000 มก. ของหอยแมลงภู่นิวซีแลนด์ กรีนลิฟท์มัสเซิล ของเอ็กซ์เท็นด์ไลฟ์

หมายเหตุ: แคปซูลนิ่มแต่ละเม็ดของเอ็กซ์เท็นด์ไลฟ์มี หอยแมลงภู่นิวซีแลนด์ในปริมาณ 600 มก. และมีทั้งหมด 120 เม็ดต่อหนึ่งขวด ดังนั้นมาลองดูว่าผลิตภัณฑ์นี้จะมีปริมาณทั้งหมดเท่าไรในแต่ละขวด
หอยแมลงภู่นิวซีแลนด์ 600 มก.  x 120 แคปซูลนิ่ม = 72,000 มก.
 

สรุป

จากตัวอย่างข้างต้น เห็นได้ชัดว่าหอยแมลงภู่นิวซีแลนด์ กรีนลิฟท์มัสเซิล ของเอ็กซ์เท็นด์ไลฟ์มีปริมาณหอยแมลงภู่ มากกว่าที่พบในผลิตภัณฑ์ที่เป็นน้ำมันถึงสองเท่า รวมทั้งยังมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพมากขึ้น อีกหลายประการคุณควรให้ความใส่ใจปัจจัยสำคัญเหล่านี้ เมื่อพิจารณาถึงความคุ้มค่าคุ้มราคา เมื่อเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากหอยแมลงภู่ชนิดใดก็ตาม หากน้ำมันหอยแมลงภู่ในตัวอย่างนี้มีราคาเท่ากัน หรือแม้แต่สูงกว่าหอยแมลงภู่นิวซีแลนด์ กรีนลิฟท์มัสเซิลก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า ควรที่จะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของเอ็กซ์เท็นด์ไลฟ์อย่างไรก็ตาม แม้ว่าน้ำมันหอยแมลงภู่จะมีราคาถูกว่า แต่ผู้บริโภคที่ใส่ใจในเรื่องสุขภาพส่วนใหญ่ ต่างยังคงเห็นคุณค่า และยินดีจ่ายเงินเพิ่มอีกเล็กน้อย เพื่อให้ได้ความพิเศษเพิ่มเติมขึ้น อีกทั้งในด้านคุณประโยชน์ต่อสุขภาพ และความมั่นใจในผลิตภัณฑ์

http://xtend-life.co.th/Images/info/GLM/coin.jpg

 
Sub GLM

Clinical efficacy and safety of Lyprinol article
Anti-inflammatory article
Influence of green lipped mussels article